Taalwerkplaats gebouw (2)
Stichting Taalwerkplaats Drenthe” is een kunstkring in Nieuw Amsterdam die geïnteresseerd is in taalgerelateerde kunsten in de breedste zin van het woord. Zij beperkt zich dus niet tot het geschreven of gesproken woord, maar biedt ook ruimte aan muzikale en beeldende kunsten. Er worden maandelijks evenementen georganiseerd door en met schrijvers, dichters, musici, beeldend kunstenaars en toneelkunstenaars. De Taalwerkplaats heeft de bedoeling laagdrempelig te zijn en is dus toegankelijk voor beginnende artiesten en mensen, die simpelweg belangstelling hebben voor de talenten van hun medemens. ‘Laagdrempelig’ houdt ook in dat mensen
met een krappe beurs welkom zijn, want de stichting is niet uit op het genereren van geldelijk gewin.
“Stichting Taalwerkplaats Drenthe” bestaat sedert 14 oktober 2009 en is opgericht door dichter en toneelkunstenaar Mart Brok. Na een lange loopbaan als leraar en regisseur is Mart neergestreken in Drenthe, waar hij eerst als stadsdichter van Coevorden actief was. Uiteindelijk kwam hij terecht in de voormalige waterzuiveringsgebouwen van Nieuw Amsterdam. Deze plek, temidden van een bebost gebied inspireerde hem tot de oprichting van een theater en leidde uiteindelijk tot wat de Taalwerkplaats nu is.
 

26-01-14, Fokke Baas (4)           FB winteravond 13-12-13 (2)In het theater van de Taalwerkplaats vinden niet alleen optredens plaats, maar er is ook gelegenheid tot het inrichten van kunstexposities, het volgen van taallessen en het repeteren van muziekgezelschappen.

De Taalwerkplaats wordt gerund door vrijwilligers en laat zich -waar nodig- ondersteunen door deskundigen.
Ook leent de Taalwerkplaats zich als oefenruimte en toneelvloer voor de activiteiten van Promenscare Emmen-Coevorden.
14 juni 2014, Kampvuurconcert


Gedurende het warmere seizoen vinden veel evenementen plaats in de ruime, sfeervolle, door bos omringde tuin. Een jaarlijks weerkerend evenement is de midzomernacht-viering met voordrachten, muziek en een kampvuur.

DSCI0447

Schrijfster Thérèse Major is verbonden aan de Taalwerkplaats en geeft lessen in schrijven op dinsdagavond, oneven weken 19.30 – 21.30 uur en basiscursus Nederlands elke donderdagavond 19.30 – 20.00 uur.
Ook leidt zij tweemaandelijks het schrijverscafé op de eerste zondagmiddag van de maand, waar men bij een kopje koffie of thee met gebak van het huis ervaringen kan uitwisselen en uit eigen werk kan voordragen.
In één der gebouwen van het complex is handboekbinderij “De Spanjaard” ondergebracht, waar men boeken kan laten restaureren, scripties kan laten inbinden of lessen kan volgen om dit zelf te doen. Dit alles tegen kostprijs onder leiding van gediplomeerd handboekbindster Ineke van Gemert.

DIGITAL CAMERA

Voor meer informatie en/of een afspraak:
Mart Brok : 0591-564 303
Thérèse Major : 06-2305 0593
Ineke van Gemert : 06-1053 6146

Expo-Anne-Will-2013-003-300x221

Taalwerkplaats Drenthe 2014